EST > Niiskuse mõõtmine > Teooria
 
Teooria
Tee oma niiskusemõõtja
 
 
 

Teooria

Prindi

Ainete dielektriline niiskusemõõtmine põhineb asjaolul, et kuivade ainete ning nende tahkete koostisosade dielektriline läbitavus Er on ca 2...5, õhul 1 ja vabal veel ca 80. Seetõttu on paljude ainete Er määratud olulisel määral vee sisaldusega. Praktikas muudab asja keerulisemaks see, et ainetes esineb vesi mitmesugustes vormides ning tema elektrilised omadused aines võivad oluliselt erineda vaba vee omadest. Kuigi teaduslikult on laialt uuritud ning olemas palju nn. dielektriliste segude teooriad, kus segu Er avaldatakse komponentide Er-de ja nende mahuosade kaupa on niiskuse mõõtmisel otstarbekas kasutada katseliselt määratud seoseid Er = f(W), kus W on materjali niiskus.


Üldjuhul ei ole graafikud Er = f(W) lineaarsed just vee omaduste muutumise tõttu aines eri niiskuste juures. Füüsikaliselt on põhjendatud seosed Er ja mahulise niiskuse Wv (mõõdetakse cm3 vett cm3 aine kohta) elektromagnetvälja ruumiliste mõjude tõttu. Kehtib seos Wv=d*Wm kus Wm-kaaluline niiskus, d-aine tihedus.
Looduslike ainete dielektrilise läbitavuse mõõtmine on keeruline tehniline probleem eelkõige ainete suure ja muutuva elektrijuhtivuse tõttu. See nõuab õiget ja põhjendatud mõõtesageduse, mõõtemeetodi ja elektroodide valikut ning tulemuste kriitilist hinnangut; samuti ka uuritava aine veefüüsikaliste protsesside mõistmist.
Firmas Adek OÜ on vastavaid uuringuid tehtud alates 1980. aastast ning seega on kujunenud oluline know-how eri ainete Er mõõtmisteks ning andmebaas paljude ainete niiskusemõõtmiseks Er kaudu.
Vanemad ja lihtsamad elektrilised niiskusemõõtjad põhinevad ainete elektrijuhtivuse mõõtmisele. Ainete elektrijuhtivus sõltub tõepoolsest niiskusest, kuid hoopis suuremal määral aines sisalduvatest lahustunud sooladest. Kõige parema iseloomustuse ainetele saab anda tema mõlema elektrilise parameetri, Er ja elektrijuhtivuse samaaegse mõõtmise teel. Nende näitajate sidumiseks meid huvitavate mitteelektriliste näitajatega tuleb teha praktilisi uuringuid ning percomeeter on selleks igati sobiv mõõteriist. Vt. ka
mullauuringud percomeetriga.

Alljärgnevalt on näiteks toodud  mõned  firmas Adek OÜ katseliselt määratud sõltuvused aine dielektrilise läbitavuse Er ja niiskusesisalduse W kohta, mille alusel toimub niiskusemõõtmine percomeetriga.

Eesti nelja mullatüübi Er(Wv)


Eesti nelja erineva mullatüübi Er sõltuvus mahulisest niiskusest. Helesinine on ehitusliiva graafik.

puidu graafik

Ühe Eestis levinud puiduliigi Er sõltuvus kaalulisest niiskusest

Kiriku puitpõranda niiskusejaotus mõõdetuna percomeetriga (valgel osal põrand puudus)

  Adek OÜ  Nõmme tee 20  76919 Tiskre Harjumaa  mob. 5511051  adek@neti.ee  Soodne koduleht