EST > Rakendused > Mullauuringud
 
Mullauuringud
Tube Suction Test
 
 
 

Mullauuringud

Prindi

Mulla niiskus- ja toitainete reziim on taimekasvatuse seisukohalt määravad tegurid. Nende otsene määramine mullaproovide võtmise ja hilisema laboratoorse analüüsi teel on töömahukas ja kallis. Mulla elekriliste omaduste üheagne mõõtmine võimaldab anda hinnangu mõlemale olulisele tegurile.

Elektrofüüsikast on selge, et mulla suhteline dielektriline läbitavus Er sõltub eelkõige mulla mahulisest niiskusest ning mulla elektrijuhtivus mulla soolsusest. Samas ei ole kumbagi elektrilise suuruse mõõtmine mullas in situ triviaalne tehniline ülesanne ning nõuab spetsiaalset selleks loodud mõõteaparatuuri, näiteks percomeetri kasutamist.
Mulla Er ja mahulise niiskuse Wv seoste olemust on kirjeldatud
niiksuse mõõtmise osas. Siinkohal olgu lisatud, et eri mullatüüpide graafikute Er=f(Wv) erinevus on määratud oluliselt mulla lõimisega (eripinnaga), st. savi ning orgaanilise aine sisaldusega. Eestis levinud keskmiste SL-LS muldade korral saab niiskuse määramiseks kasutada ühte teskmist kalibreerimigraafikut.

Mulla toitainete reziimi kajastab ka mulla soolsus, mida iseloomustatakse mullas lahustuvate soolade sisaldusega (TDS) mg/l kohta. Soolsuse otsene laboratoorne määramine mullaproovidest on tülikas ning kallis ja seetõttu on viimasel ajal mulla soolsuse mõõduks kasutusele võetud elektrijuhtivus, täpsemalt küllastunud mullapasta ekstrakti elektrijuhtivus ECe µS cm-1. Mullad, mille ECe < 2000 µS cm-1 loetakse mittesoolasteks. Percomeetriga (nagu ka iga teise mõõteriistaga) saab põllul in situ määrata vaid loomuliku mulla elektrijuhtivuse ECa. Viimane sõltub nii mulla soolsusest kui ka niiskusest ning kasutades juba eelnevalt Er kaudu määratud mulla niiksust saab arvutada ECa kaudu mulla ECe20 (ECe taandatuna 20 0C), mis on mullas lahustunud soolade ühtseks mõõduks. Otseselt mõõdetud ECa ja Er põhjal ECe20 arvutamisel on kasutatud Hilhorsti teooriat ja T. Plaki katsete tulemusi.

Mõned näited mõõtetulemustest:


Kliki suurema pildi jaoks

Mulla niiskuse ja soolsus 2005. a. kasvuperioodil maheviljeluspõllul J-28 Linnamäel, mõõdetud percomeetriga

Kliki suurema pildi jaoks

Niiskuse ja soolsuse ning mõõdetud Er ja ECa jaotus maheviljeluspõllul J-28, Linnamäel 15.05.2005, mõõdetud percomeetriga

  Adek OÜ  Nõmme tee 20  76919 Tiskre Harjumaa  mob. 5511051  adek@neti.ee  Kodulehtede valmistamine