Tee oma niiskusemõõtja

Percomeeter on sobiv mõõteriist ainete niiskuse mõõtmiseks, sest tema mõõteskeem kompenseerib elektrijuhtivuse mõju dielektrilise läbitavuse mõõtetulemusele. Lisaks toimuv samaaegne elektrijuhtivuse mõõtmine lubab määrata ka aine soolade sisalduse ning annab märku, kui juhtivus ületab Er mõõtmist võimaldava piiri vältides seega väärtulemusi.

Niiskust saab mõõta järgnevalt:

1. Kasutades  percomeetrisse sisse ehitatud niiskuse kalibreerimistabeleid. Praegu on olemas tabelid eri mullatüüpide, puiduliikide ning betooni kohta.
2. Sageli tekib vajadus erinevate materjalide niiskuse määramiseks. Percomeetri mälusse on lihtne lisada uusi aineid. Selleks tuleb mõõta aine Er mitme tuntud niiskuse juures ning nende alusel saab mõõteriista sisestada uue kalibreerimistabeli ning edaspidi toimub juba mõõtmine vastavalt valitud tabelile.

Mõnikord ei huvita meid praktilistes rakendustes konkreetne niiskuse number, vaid see, et materjal oleks piisavalt kuiv. Näiteks ehituses on oluline, et betoonpind jõuaks piisavalt kuivada enne puitpõranda paigaldamist. Sageli on erinevate segude tüüpidel absoluutsed lubatavad niiskuse näitajad erinevad. Üheks lahenduseks on määrata percomeetriga piisavalt kuiva aluse dielektrilise läbitavuse väärtused ning edaspidi kontrollida materjali Er, mitte otseselt niiskuse suhtes. Selline lähenemist kasutab edukalt Roadscanners OY ka teede aluspinnaste kandevõime määramisel. Katseliselt on kindlaks tehtud, et kandevõime prboleemid algavad pinnase Er=16 juures, seejuures ei ole oluline teada pinnase niiskust. Er on  percomeetriga kiiresti ja kindlalt fikseeritav suurus.